ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងទេសចរណ៍ អំពាវនាវចំពោះប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ចូលរួមគាំទ្រផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

    ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2143

    ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីអំពាវនាវចំពោះប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ចូលរួមគាំទ្រផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពិសេសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងការចូលរួមជាសកម្មភាពសប្បុរសផ្សេងៗ។

    សូមអានសេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដូចខាងក្រោម៖

    អត្ថបទទាក់ទង