ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយបុរសជនជាតិចិន អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅក្រុងស្វាយរៀង

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1039
  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយបុរសជនជាតិចិន អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅក្រុងស្វាយរៀងសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយបុរសជនជាតិចិន អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅក្រុងស្វាយរៀង

  នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយបុរសជនជាតិចិន អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្រុងស្វាយរៀង។

  សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង