ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1528
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

  • សម្រាប់សាំងធម្មតា តម្លៃលក់រាយគឺ ៣.៧៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ
  • សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃលក់រាយគឺ ៣.៣៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង