ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 719

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ

តម្លៃប្រេងសាំងលក់រាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះបន្តទៀត មកនៅត្រឹមតែ ៤៨០០រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 691

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណើងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្តដា