ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

  តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះ

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 837

  យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ

  តម្លៃប្រេងសាំងលក់រាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះបន្តទៀត មកនៅត្រឹមតែ ៤៨០០រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 755

  យោងតាមសេចក្តីជូនដំណើងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្តដា