ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការចំបាច់ សម្រាប់ទប់ស្កាត់កាចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-១៩​ ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 817
ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការចំបាច់ សម្រាប់ទប់ស្កាត់កាចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-១៩​ ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការចំបាច់ សម្រាប់ទប់ស្កាត់កាចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-១៩​ ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល​​ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការចំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់កាចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-១៩​ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង