ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១០២នាក់ទៀត ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ មករា

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1247
ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១០២នាក់ទៀត ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ មករាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១០២នាក់ទៀត ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ មករា

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ បន្តចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ១០២នាក់ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង