ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជូនដំណឹងដល់អភិបាលរាជធានីខេត្ត ពីករណីជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2182
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជូនដំណឹងដល់អភិបាលរាជធានីខេត្ត ពីករណីជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជូនដំណឹងដល់អភិបាលរាជធានីខេត្ត ពីករណីជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានផ្ញើលិខិតជូ នអភិបាលរាជធានីខេត្ត ស្តីពីករណីជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស៕

សូមអានលិខិតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង