ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងសុខាភិបាល យកសំណាក ពលករ ខ្មែរ មកពី ថៃ បាន ជាង១០០នាក់

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1567
    ក្រសួងសុខាភិបាល យកសំណាក ពលករ ខ្មែរ មកពី ថៃ បាន ជាង១០០នាក់ក្រសួងសុខាភិបាល យកសំណាក ពលករ ខ្មែរ មកពី ថៃ បាន ជាង១០០នាក់

    អត្ថបទទាក់ទង