ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល កែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការ និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកការទូត និងមន្រ្តីអង្គការអន្តរជាតិ ដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូត (Visa A)

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1890
ក្រសួងសុខាភិបាល កែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការ និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកការទូត និងមន្រ្តីអង្គការអន្តរជាតិ ដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូត (Visa A) ក្រសួងសុខាភិបាល កែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការ និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកការទូត និងមន្រ្តីអង្គការអន្តរជាតិ ដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូត (Visa A)

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ ស្ដីពីការ កែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក សម្រាប់អ្នកការទូត និងមន្រ្តីអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់ ដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូត (Visa A)។

ការសម្រេចកែសម្រួលនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានចំណារយល់ព្រមពី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន ។ នេះបើតាម សេចក្តីប្រកាសដែលទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទទាក់ទង