ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះអ្នកដំណើរទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ តទៅ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1829
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះអ្នកដំណើរទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ តទៅក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះអ្នកដំណើរទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ តទៅ

អត្ថបទទាក់ទង