ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បទយកការណ៍ស្តីពី៖ «រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍សម្រាប់លំហែកាយដ៏ទាក់ទាញ»

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1868
បទយកការណ៍ស្តីពី៖ «រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍សម្រាប់លំហែកាយដ៏ទាក់ទាញ» បទយកការណ៍ស្តីពី៖ «រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍សម្រាប់លំហែកាយដ៏ទាក់ទាញ»

អត្ថបទទាក់ទង