ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    វិធានការសំខាន់ៗនៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កីឡា - សុខភាព 2133
    វិធានការសំខាន់ៗនៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់ក្រសួងសុខាភិបាលវិធានការសំខាន់ៗនៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

    អត្ថបទទាក់ទង