ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វីដេអូ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ខ្មែរ-អង់គ្លេស

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 2246
វីដេអូ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ខ្មែរ-អង់គ្លេសវីដេអូ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ខ្មែរ-អង់គ្លេស

សូមទស្សនាវីដេអូ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ-ខ្មែរ-អង់គ្លេស ខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង