ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកសារ 2039
ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការមេស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥

នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដោយបានបញ្ជាក់ថា ដោយទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការតភ្ជាប់តំបន់ ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ាន ក្រសួងការបរទេស សហការជាមួយក្រសួងសាធារណការ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីផែនការមេ ស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ ជូនក្រសួង ស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម (CLMV) នៅថ្ងៃទី១៩-២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសខាងក្រោម៖

 

 

[download] >> 2018-11-22 10.41.42 [docx]

[download] >> 2018-11-22 10.41.52 [pdf]