ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីប្រកាសសារាចរស្តីអំពី៖ ការអនុវត្តយន្តការរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1388
សេចក្តីប្រកាសសារាចរស្តីអំពី៖ ការអនុវត្តយន្តការរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសសារាចរស្តីអំពី៖ ការអនុវត្តយន្តការរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលតែងតែផ្តល់តម្លៃខ្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។ នេះជារបត់ថ្មីនៃការងារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលកើតចេញពីស្នាដៃនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង