ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រសាសន៍ដើមទាំង​ស្រុង​របស់​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ នៃ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយ៖ ព្រហ្ម សុវណ្ណ ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1197

ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុងរបស់​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទ្ធផល៥ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល រាជធានីភ្នំពេញ។

ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

https://youtu.be/jnmnQurZVPQ

 

 

 

អត្ថបទទាក់ទង