ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងទេសចរណ៍ តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មស្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រើប្រាស់ «ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទេសចរណ៍»

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2756
ក្រសួងទេសចរណ៍ តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មស្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រើប្រាស់ «ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទេសចរណ៍»ក្រសួងទេសចរណ៍ តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មស្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រើប្រាស់ «ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទេសចរណ៍»

ក្រសួងទេសចរណ៍ តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ជាកាតព្វកិច្ចនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទេសចរណ៍ តាមគេហទំព័រ www.accommodationregistrar.net ដើម្បីភាពងាយស្រួលការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នេះបើតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានណែនាំដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត និងប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ជាម្ចាស់សេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍ទាំងអស់ ខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង