ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៦ ខែតុលា នេះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2169
អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៦ ខែតុលា នេះ អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៦ ខែតុលា នេះ

អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួន ៣ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៖

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទទាក់ទង