ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មហាសេដ្ឋី Bill Gate ផ្ដល់ អាហារូបករណ៍៩៥កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា និងនិស្សិតបរទេស

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 502
មហាសេដ្ឋី Bill Gate ផ្ដល់ អាហារូបករណ៍៩៥កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា និងនិស្សិតបរទេស មហាសេដ្ឋី Bill Gate ផ្ដល់ អាហារូបករណ៍៩៥កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា និងនិស្សិតបរទេស

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញនូវព័ត៌មានអាហារូបករណ៍មហាសេដ្ឋីពិភពលោក របស់អាមេរិក គឺ លោក Bill Gate ចំនួន៩៥កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា និងនិស្សិតបរទេស។

អាហារូបករណ៍ Bill Gate ចំនួន៩៥កន្លែងនេះ គឺសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចក្រភពអង់គ្លេស ដោយការផុតកំណត់ ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://www.gatescambridge.org

បញ្ចេញមតិ

អត្ថបទទាក់ទង