ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីជូនដំណឹង!!! កម្មវិធីប្តូរបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជប៉ុនសំរាប់សិស្សនិស្សិតខ្មែរ

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2323

សេចក្តីជូនដំណឹង!!! ស្តីពីការជ្រើសរើស សិស្សវិទ្យាល័យ និស្សិតកំពុងសិក្សា និស្សិតរៀនចប់ និងអ្នកជំនេញ ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ នៅប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨
ជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន ៣១០០ នាក់ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីប្តូរបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជប៉ុន សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅ មេត្តាជ្រាបថាប្រទេសជប៉ុននឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន ៣១០០នាក់ទូទាំងអាស៊ីបាស៊ីហ្វិច ដើម្បីចូលរួមនូវកម្មវិធីប្តូរបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨។
បេក្ខជនដែលមានបំណងចូលរួមកម្មវិធីខាងលើ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកស្ថានទូតជប៉ុនតាមប្រទេសនីមួយៗ។ សូមអានព័ត៌មានបន្ថែមនៅតាម Link http://www.mofa.go.jp/p_pd/ep/page23e_000516.html តាមfacebook page https://www.facebook.com/jenesysjpasean

អត្ថបទទាក់ទង