ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ស.ស.យ.ក៖ «កុមារគឺជាអបាគតរបស់ប្រទេស ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារ គឺជាការសម្លឹងមើល ការគិតគូរ និងការរៀបចំអនាគតរបស់ប្រទេស»

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2346
ស.ស.យ.ក៖ «កុមារគឺជាអបាគតរបស់ប្រទេស ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារ គឺជាការសម្លឹងមើល ការគិតគូរ និងការរៀបចំអនាគតរបស់ប្រទេស»ស.ស.យ.ក៖ «កុមារគឺជាអបាគតរបស់ប្រទេស ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារ គឺជាការសម្លឹងមើល ការគិតគូរ និងការរៀបចំអនាគតរបស់ប្រទេស»

សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ ក្នុងឳកាសខួបទី៧០ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១មិថុនា បានលើកឡើងថា “កុមារគឺជាអណាគតរបស់ប្រទេស ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារ គឺជាការសម្លឹងមើល ការគិតគូរ និងការរៀបចំអនាគតរបស់ប្រទេស”​ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ សសយក នៅថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

សូមអានខ្លឹមសារពិស្តារ​ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍

អត្ថបទទាក់ទង