ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងព័ត៌មានជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ អាចចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1428

ក្រសួងព័ត៌មានជូន នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដែលអាចមកចុះឈ្មោះនៅអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

ចំពោះសេចក្តីលម្អិតមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង