ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានតាមបណ្តាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ គឺជាអំពើខុសច្បាប់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2362
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានតាមបណ្តាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ គឺជាអំពើខុសច្បាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានតាមបណ្តាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ គឺជាអំពើខុសច្បាប់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយឥណទានតាមបណ្តាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ដោយបានបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះទេ៕

អត្ថបទទាក់ទង