ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសធនាគារ ជំនាន់ទី៣២ ចំនួន ១០០នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មុខរបរ 1206
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសធនាគារ ជំនាន់ទី៣២ ចំនួន ១០០នាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសធនាគារ ជំនាន់ទី៣២ ចំនួន ១០០នាក់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រ ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសធនាគារជំនាន់ទី៣២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារចំនួន១០០នាក់។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង បានបញ្ជាក់ថា លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង សម្រាប់មន្រ្ដីបុគ្គលិកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេលយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ ចំពោះបេក្ខជនជាសិស្ស និងនិស្សិត ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទាំងស្រុង៖

Fresh News

អត្ថបទទាក់ទង