ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ភ្លៀងនឹងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើន​ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេស រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា, តំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់ខ្ពង់រាបអាចនឹងមានជំនន់ទឹកភ្លៀង

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2555

បើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស ខណៈតំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់ខ្ពង់រាបអាចនឹងមានជំនន់ទឹកភ្លៀង។

យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស។
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស។

ជាមួយគ្នានោះ ក្រសួងធនធានទឹក សូមអំពាវនាវឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន តំបន់ទំនាបកណ្ដាល និងតំបន់ខ្ពង់រាប អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា នឹងអាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀង ៕

អត្ថបទទាក់ទង