ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឧតុនិយម

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានា ប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនានេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 352

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២

កម្ពុជានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះ ជាពិសេសពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ទី២៩ ខែឧសភា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 264

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ

ពីពេលនេះទៅមុខ១សប្ដាហ៍កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយមធ្យមនិងបង្គួរនៅទូទាំងប្រទេស

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 230

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន