ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កិច្ច​ប្រជុំពិភាក្សាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី១០ កញ្ញា តទៅដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1592
កិច្ច​ប្រជុំពិភាក្សាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី១០ កញ្ញា តទៅដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារកិច្ច​ប្រជុំពិភាក្សាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី១០ កញ្ញា តទៅដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានបញ្ជាក់ថា ភាគីទាំងបីរួមមានភាគី កម្មករនិយោជិត ភាគីនិយោជក និងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តប្រើប្រាស់យន្តការក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ដែលមានសមាសភាពចំនួន១៦រូប មកពីភាគីនីមួយៗដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលក្រុមការងារនេះនឹងចាប់ផ្តើមពិភាក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ៕

អត្ថបទទាក់ទង