ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អបអរសាទរខួប ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងអបអរសាទរខួប ១ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក!

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2887
អបអរសាទរខួប ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងអបអរសាទរខួប ១ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក! អបអរសាទរខួប ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងអបអរសាទរខួប ១ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក!

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរីករាយសាទរប្រកបដោយសេចក្តីមោទនៈ ចំពោះការដាក់បញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់កម្ពុជាយើង ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។ នេះគឺជាកិត្តិយសជាតិ ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងប្រទេសទាំងឡាយលើឆាកអន្តរជាតិ។ 

ប្រទេសមានសន្តិភាព ជាតិរីកថ្កុំថ្កើង!

អបអរសាទរខួប ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក!

អបអរសាទរខួប ១ឆ្នាំ នៃការបញ្ចូលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក!

អត្ថបទទាក់ទង