ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម អំ បឺរឡា (Om Birla) ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាសារជាថ្មី សម្រាប់នីតិកាលទី១៨ នៃរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដោយ៖ សម កុលបុត្រ ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានទូទៅ 254
លិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម អំ បឺរឡា (Om Birla) ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាសារជាថ្មី សម្រាប់នីតិកាលទី១៨ នៃរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ លិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម អំ បឺរឡា (Om Birla) ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាសារជាថ្មី សម្រាប់នីតិកាលទី១៨ នៃរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង