ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ-ថៃ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកសារ 1646
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ-ថៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាល ខ្មែរ-ថៃ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយ ក្រោយពេលក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំឧត្ដមមន្ត្រី នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖

 

អត្ថបទទាក់ទង