ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយភាគីថៃ នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គលើកទី៦

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកសារ 1409
  ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយភាគីថៃ នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គលើកទី៦ក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយភាគីថៃ នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គលើកទី៦

  នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា បានចេញនូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយភាគីថៃ នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គលើកទី៦។

  សូមអាននូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង