ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកសារ 1482
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ ដែលមានសមាភាពដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង