ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះ

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 110
តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះ តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសប្តាហ៍នេះ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានឱ្យដឹងថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ៤,៧៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតលក់តម្លៃ៥,១៥០រៀលក្នុង១លីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។

អត្ថបទទាក់ទង