ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ចូ បៃឌិន – Joe Biden

តើកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យ នឹងឈានទៅរកកិច្ចសហការ ឬជម្លោះ?

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 709

ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលតាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំនៃ «ពិភពលោកសេរី» ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

វីរុសទម្រង់ Omicron និងអ្វី ដែលនឹងមកដល់នាពេលបន្ទាប់ទៀត

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 939

សុភាសិតមួយបានពោលថា «អ្នកមិនអាចទទួលរងនូវវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្ទួនៗជាប់គ្នានោះទេ»។ វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន។