ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ពាណិជ្ជកម្ម

  ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាមេរិក ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែឆ្នាំនេះ មានចំនួនជាង ៤ ពាន់លានដុល្លារ បើទោះបីជាមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ 1253

  ទោះបីមានការយាយីពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩យ៉ាងណាក្តី តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងអាមេរិក

  ឯកសារចំនួន៦ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយកម្ពុជា-ចិន ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោក វ៉ាង យី

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 2110

  ឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៦ចំណុច ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយកម្ពុជា-ចិន ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាសរួមគ្នាស្ដីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន

  ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1758

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយ