ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

AIPA

រដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី កិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣

ឯកសារថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ 68

រដ្ឋសភា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី កិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អន្តរសភាអាស៊ាន

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយអន្តរសភាអាស៊ាន មិនឯកភាពយកសេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី «ការគាំទ្ររបស់សភាលើស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ា» មកពិភាក្សាទេ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 574

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) បានបង្ហាញឆន្ទៈមិនឯកភាព