ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាជ្ញាធរមីន

ចិនបរិច្ចាគសម្ភារៈដោះមីនតម្លៃ ១ លានដុល្លារដល់អាជ្ញាធរមីន

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ 843

រដ្ឋាភិបាលចិនបានបរិច្ចាគសម្ភារៈដោះមីន​ចំនួន ១ លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញ