ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ពន្ធដារ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ច្រានចោលនូវព័ត៌មានដែលលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ថ្លៃនៃផលិតផលកសិកម្មបណ្តាលមកពីការយកពន្ធ!

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ 1365

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ច្រានចោលការលើកទ្បើងមិនពិតថា មានការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធ ១% ពីអ្នកខ្ចីលុយពីធនាគារ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ 1384

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣​ 1349

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថា ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣