ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ពន្ធដារ

ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទឆ្នាំ ២០២០ កើនលើសផែនការ ៣៥,២%

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ 1039

ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទឆ្នាំ2020 កន្លងទៅនេះ នៅតែរក្សាបាននូវស្ថានភាពល្អប្រសើរ

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ប្រកាស​ពីការ​បង់ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ 1492

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៥

បង់ពន្ធផ្លូវ ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣០វិច្ឆិកា!

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ 2041

(ភ្នំពេញ)៖ ការប្រមូលពន្ធ​លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ