ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 1288
ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោក គង់ វិបុល អគ្គនាយកពន្ធដារ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថា ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ក្នុងករណីខកខាន មិនបានអនុវត្ដកាត្វកិច្ចពន្ធ លើអចលនទ្រព្យតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ នឹងទទួលរងនូវការពិន័យ ទោសទណ្ឌផ្សេងៗ ស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានចំណេះដឹងខ្លះៗពីពន្ធអចលនទ្រព្យ៖

អត្ថបទទាក់ទង