ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសហ្វីលីពីន

ទីបំផុតហ្វីលីពីនសម្រេច «លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងយោធា VFA ជាមួយអាមេរិក» និងចង់ពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីការពារជាតិ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០​ 665

ទីបំផុតប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចលុបចោល កិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសំខាន់មួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តនេះ

ហ្វីលីពីន គ្រោងពង្រីកការហោះហើរត្រង់ ទៅកាន់ទីក្រុងសៀមរាប ក្រោយបើកការហោះហើរត្រង់មកភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​ 321

បន្ទាប់ពីបានបើកការហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងម៉ានីល មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ នាដើមខែមេសា