ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារពិភពលោក

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរើបឡើងវិញបន្តិចម្តងៗ ជាមួយការព្យាករណ៍កំណើនជិត៤% ក្នុងឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 1601

សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា កំពុងរើបឡើងវិញ បន្តិចម្តងៗហើយ

ធនាគារពិភពលោក៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីរង​ការប៉ះទង្គិចខ្លាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ 540

ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបន្តរងគ្រោះដោយសារ​ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​រាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩នោះ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ

ធនាគារពិភពលោក អនុម័តថវិកា១៥លានដុល្លារជួយដល់កម្ពុជា សម្រាប់ប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យ មុនពេលចូលបម្រើការងារ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ 785

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិ នៃធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោក អនុម័តឥណទាន២០លានដុល្លារសម្រាប់ជួយកម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកសារថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 803

ធនាគារពិភពលោក បានអនុម័តលើឥណទានទឹកប្រាក់២០លានដុល្លារអាមេរិក របស់សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ