ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ដីធ្លី

ក្រសួងរៀបចំដែនដីស្នើអោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវរកមេក្លោងដែលដឹកនាំញុះញង់អោយពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ា

ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ 1224

បន្ទាប់ពីមានការធ្វើការស្រាវជ្រាវលម្អិតពីសាវតាដីធ្លី និងការកាន់កាប់របស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលមានការតវ៉ា ពីសំណាក់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម