ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គ្រឿងញៀន

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដាក់ចេញផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី៤

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ 1864

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី៤ រយៈពេល១ឆ្នាំ