ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ភ្នំពេញ ឬ ភ្នំបឹង តាមមតិ​អ្នក​ភាសាវិទ្យា

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដ 687
ភ្នំពេញ ឬ ភ្នំបឹង តាមមតិ​អ្នក​ភាសាវិទ្យា RFI

នាទីអារ្យធម៌ខ្មែរ​ នៅថ្ងៃ​នេះ ហេង ឧត្តម សូមបន្ត​​លើកឡើងពីប្រវត្តិ​«ភ្នំពេញ» និង «ភ្នំបឹង» ​តាមរយៈ​ការ​ពន្យល់​របស់​អ្នក​ភាសា​វិទ្យា។ ហេង ឧត្តម / RFI

អត្ថបទទាក់ទង