ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពុំមានចេតនាបែងចែកវណ្ណៈ សាំងអ្នកមាន និងសាំងអ្នកក្រទេ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដ 1099
លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពុំមានចេតនាបែងចែកវណ្ណៈ សាំងអ្នកមាន និងសាំងអ្នកក្រទេ លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពុំមានចេតនាបែងចែកវណ្ណៈ សាំងអ្នកមាន និងសាំងអ្នកក្រទេ

តាមពិត លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពុំមានចេតនាបែងចែកវណ្ណៈ សាំងអ្នកមាន និងសាំងអ្នកក្រទេ គាត់គ្រាន់តែចង់និយាយថា ភាគច្រើនអ្នកមាន ជិះឡានតម្លៃថ្លៃ ត្រូវការចាក់សាំងស៊ុបពែ ឱ្យត្រូវនិងសេរីឡាន ចំណែកពលរដ្ឋដែលមិនសូវធូរធាភាគច្រើនជិះម៉ូតូ និងឡានធម្មតា ចឹងចាក់សាំងធម្មតា។ ដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងគ្រប់គ្រងសាំងធម្មតា និងម៉ាសូត កុំឱ្យមានតម្លៃប្រែប្រួលខ្លាំងពេក ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ។

  • សូមស្តាប់ប្រសាសន៍ដើមខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង