ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1488
ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ  និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងការងារ បានចេញសេចក្តីណែនាំលេខ ០៥៨/២១ ស្តីពីការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន ៥ ចំណុច។ សូមអាននូវសេចក្ដីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង