ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៦,២០២,៤១៤នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា)

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1031
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៦,២០២,៤១៤នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា) សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៦,២០២,៤១៤នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៦,២០២,៤១៤នាក់ ដែលស្មើនឹង ៦២.០២% ធៀបនឹងគោលដៅចាក់ចំនួន ១០លាននាក់ ក្នុងនោះអ្នកដែលបានចាក់រួចរាល់ទាំង ២ ដូស មានចំនួន ៤,១៩៥,៩៣៤ នាក់។

បាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង