ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,២៤០,១៥៩នាក់ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា)

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1348
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,២៤០,១៥៩នាក់ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា) សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,២៤០,១៥៩នាក់ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៥,២៤០,១៥៩នាក់ ដែលស្មើនឹង ៥២.៤% ធៀបនឹងគោលដៅចាក់ចំនួន ១០លាននាក់។

បាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង