ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,២៩៥,៩៧៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា)

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1648
  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,២៩៥,៩៧៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,២៩៥,៩៧៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា)

  គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,២៩៥,៩៧៣នាក់។

  * ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ១,០០១,៤៣០ នាក់។
  * ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២៩៤,៥៤៣នាក់។
  * សរុបចំនួន៖ ១,២៩៥,៩៧៣នាក់ (គិតថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

  អត្ថបទទាក់ទង