ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ២,៧៧០,៦១១នាក់​ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា)

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 75
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ២,៧៧០,៦១១នាក់​ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា) សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ២,៧៧០,៦១១នាក់​ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ២,៧៧០,៦១១នាក់​ ដែលស្មើនឹង ២៧.៧១% ធៀបនឹងគោលដៅ ១០លាននាក់។

របាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ

អត្ថបទទាក់ទង